§ 19. Деякі прислівникові звороти

1. У сучасній літературній мові прислівник зараз набрав під впливом російської мови всі значіння російського «сейчас». Кажуть: — Зараз тут відбувається засідання,— замість казати: — Тепер тут відбувається засідання. Кажуть: — Зараз не маю часу, — замість: — Тепер не маю часу. — Своїм виттям вони лише давали знати, де вони зараз є (Ост. Нитка, по огонь, 54), — треба:… де вони тепер є.

Російське «сейчас» має два значіння: 1) вказує, що чинність має відбутися в найближчому прийдешньому, отже дієслово має форму прийдешнього часу (он сейчас придет). Також і минулого часу, коли чинність мала негайно відбутися в минулому (сейчас же я написал письмо и отправил); з теперішнім часом прислівника «сейчас» можна в цьому значінні вживати тільки тоді, коли, щоб надати чинності більшої певности, вжито теперішнього часу замість прийдешнього: сейчас же пишу письмо и несу на почту; 2) значіння тепер: сейчас я занят. Того другого значіння українське зараз не має. Російське «сейчас» у його другому значінні треба віддати українським тепер: тепер я працюю; тепер відбувається засідання (але зараз відбудеться засідання). — Зараз не вішають, а поперед розсудять Ном. Зараз Івана зв’язали, вивели в чисте поле Гр. Скажи, що зараз прийду. — Де треба ближче визначити теперішність, там можна сказати саме тепер, оце тепер.

2. Часто вживаний у сучасній мові прислівник врешті-решт (рос. в конце концов) чужий українській мові. По-українськи кажуть кінець-кінцем, кінцем, на самий кінець: — І дійшла кінцем аж до наших часів Є. 19.

3. Кажуть ніскільки в розумінні російського «ничуть», польського «bynajmniej» замість нічого, ніяк, ані трохи, ні мало. Кажуть:— Це ніскільки не шкодить. Питання: — Чи це має яке значіння? Відповідь: Ніскільки. Це русизм. Треба казати: Це нічого не шкодить, — або: Це ні мало (або ні трохи) не шкодить. — А на питання: Чи це має яке значіння? — треба відповісти: Аж ніяк, чи ані трохи. — Ой ви ж мені в цій годині ні трохи не важкі Метл.

4. Відзначаю українські звороти на вимір завширшки, завглибшки, завдовжки, завгрубшки, завбільшки. По-українськи не кажуть «Сукно в два аршини шириною; колодязь у три сажні глибиною. Приклади: — Камінь такий завбільшки, як де є хата велика Рудч. І, 105. Намисто було завгрубшки, як моє Гр. Так завдальшки (рос. на таком расстоянии), як до тії греблі Гр. Де хата стояла, — кропива та бур’ян заввишки з мене поросло Барв. Заввишки з чоловіка Стор. 61—62. Роги по аршину завдовжки, коли не більше Стор. В цій кручі завглибшки буде сажнів півтора Гр. Буде завбільшки доброї сосни Rokoss 60. Надбав він чоловіка завбільшки стирти ib. У три дроти завтовшки Полт. п.1

Де при вказаних зворотах нема точної міри, а є приблизне порівняння, там буває або злучник як, — Намисто було завгрубшки, як моє, — або прийм. з із генітивом: — Заввишки з чоловіка. Де точний вимір, там міра або у формі генітива: — Завбільшки стирти, — або у формі акузатива з прийм. у: — У три дроти завтовшки; в один аршин завширшки; у два цалі завгрубшки; у три сажні завглибшки.

Паралельно є прислівники удовж:, утовш, углиб, ушир, уширшки: — Аршин! та вдовж та вшир Гр. Який вдовж, такий втовш Гр.

Паралельно з прислівниками може й бути відповідній речівник у генітиві: — Невід був у два сажні глибу Ост.

У західніх говірках знані звороти: — Хотів зміряти, як за високо (заввишки) від землі до неба Яв. 6. Який за великий (= який завбільшки).

5. Прислівниками найбільше, головно, найголовніше можна замінити чужий українській мові зворот головним чином з російського «главным образом»: це найбільше залежить від того, що…

6. Чисто літературне слово виключно часто б можна обминути словами самий, чисто, геть, або ще сильніше геть чисто. Замість — Тут бувають місцевості з виключно малоземельними дворами — краще: …з самими малоземельними дворами.

Зворотами геть, чисто, геть чисто можна замінити й инші невластиві українській мові звороти. Наприклад: — Засіяти всі поля без остачі (з рукопису) — можна замінити на — Засіяти всі чисто поля — або: Засіяти геть усі поля.

Геть, геть-то при формах вищого ступеня має значіння російського «гораздо»: Ми знаємо за це геть більше, як ви. А потім згодом, геть пізніше, і само поділилося нарізно Є. 8. Геть також у розумінні «далеко»: — Передня башта вікнаста, безверха, геть переходить у вишину усю замкову купу Кул. VI, 588.

7. Паралельно до прислівника страшенно та инших подібного емоціонального відтінку українська мова знає й прислівники — страх, смерть: — Панові смерть захотілось з неї води напиться Рудч. II, 77. Страх мені не хочеться з старим дідом морочиться Шевч.

8. У вигукових та питайних фразах слова що, що за при генітиві можуть відповідати російським «сколько, какой»: — Що страху, що плачу, що гомону було на селі! Гр. Що ви йому лічите років Стор. 197. Що там одежі запорізької, що там добра, що там усякої всячини Март. 83. А проміж такої пропасти товару що то народу було! Кв. Край був дикий: що за звіра, що за птиці всякої! НКл. 41.

Що за при прислівнику має підсилене значіння прислівника як: — А що в лісі за тихо Чуб. V, 47. Що ж було за добре, що ж було за любо у старій дідизній Морозовій хаті Кул.—Гр.

У вигукових переважно фразах якого перед речівником у значінні скільки, як багато; перед прислівником «багато» то-що у значінні як: — Якого тут людей! MB. II, 96. Бач, якого багато в мене грошей Рудч. І, 73.

У вигукових здебільшого фразах такого при речівнику в значінні так багато, стільки, а при прислівнику «багато» то-що у значінні так: — А там такого старців, такого калік! Гр. Він під той кущ — аж там такого плаття Рудч. І. 97. Там чортів такого багацько ib. 70 — При збірних речівниках жіночого роду — такої: Вовківні такої було, що біда Гр.

Відзначаю такий вислів: — Там таке звірно завелось (= так багато звір’я завелось), що й ходить страшно Гр.

9. Прислівник таки підносить у реченні те слово, що з ним він в’яжеться: — Таки нічого (= нічогісінько) не чую Кв. Змалював він таки нашого отця Микити кобилу Кв.

10. Десь у значінні мабуть: — Чого дівчина смутна-невесела? Ой десь мати била Чуб. V, 141. Йому десь кислиці сняться Ном. 8795. Ой татоньку, мій голубчику, десь я тобі та докучила Метл. 155.

11. Коли, де, куди в значінні колись, коли-небудь, десь, де-небудь, кудись, куди-небудь: — Которі коли лучче жили, то тепер хуже Пир. Піду, може де грошей розстараюсь. Розпитує, чи нема де якого нетяги Рудч. II, 2. Чи що зроблю, куди піду — завжди серце в тузі Чуб. V, 277.

12. У народній мові прислівники прикметникового походження в’яжуться не тільки з дієсловами та прикметниками (ev. прислівниками прикметникового походження), а й із речівниками: — Чоловік п’яниця був, а жінка ще більше п’яниця Гн. 20. Тут сильно грязь Гол. Сьогодні тяжко холод ib. Один був дуже багач Яв. 183.

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License