§3. Невластива українській мові конструкція: пасивний предикат або пасивний атрибут (ev. апозиція) з інструменталем дієвої особи

У сучасній літературній мові часто подибуємо конструкцію фрази, де інструменталь дієвої особи стоїть у залежності від пасивного присудка хоч у формі пасивного дієприкметника на -ний, -тий, хоч у формі пасивного дієприслівника на -но, -то, хоч у формі 3-ої особи однини чи множини пасивного дієслова на -ся: — Головну увагу звернуто мною. Це вже подано ним до відома. Злодій забитий міліціонером. Ним видаються книжки. Така конструкція невластива українській мові. Треба казати: — Головну увагу я звернув. Це вже він подав до відома. Злодія вбив міліціонер, — або: — Злодій вбитий від міліціонера. Він видає книжки. Тоб-то конструкція тут здебільшого активна, з особовим дієсловом. Зокрема що до фраз із присудком-пасивним дієприслівником на -но, -то, то вони не тільки граматично безпідметові: в них узагалі нема дієвої особи, в дієприслівникові-присудкові лежить поняття хтось зробив (див. вище, ст. 54); інструменталь дієвої особи тут зайвий і з логічних причин неможливий. У фразі — Походжено та поброджено вороними кіньми Чуб. V, 52 — інструменталь не є дієва особа, а знаряддя: хтось походив та побродив вороними кіньми. Отак, як би сказати: злодія вбито ножем. Також: — Село військом (інструм. знаряддя) сплюндрують Шух. 274. Гроші, кажуть, закопано і затоптано кіньми НКл. 36.— В усіх цих випадках може бути питання чим?, а не ким? Інструменталь узагалі можливий (у пасивних зворотах) там, де можна вжити питання чим? Це питання стосується не тільки до виразного поняття знаряддя; поняття, що виражене в інструменталі в пасивному звороті, може бути виражене номінативом у відповідньому активному звороті: — Ці маєтності відкуплені у татарви… польською кров’ю Кул. VI, 618. Переходить він у вироблений мертвою схоластикою світ ib. 620 (у цьому прикладі пасивний дієприкметник не править за присудок, але стосунок його до інструменталя такий самий). Дослідами німецького вченого давно вже доведено, що… — Можливі тут і активні звороти з особовими дієсловами: — Переходить він у світ, що виробила мертва схоластика. Досліди німецького вченого давно вже довели, що…

При пасивних дієприкметниках, також при пасивних дієсловах на -ся інструменталеві дієвої особи в російській мові може відповідати в українській мові генітив дієвої особи при прийменнику від: — Будь воно прокляте від мене Пир. Ти янгол від бога присланий, щоб мене пожалувати Кв. Був спокушуваний від сатани Гр. Земля від бога зроблена Гр. Ти ще будеш битий від мене Гр. Хмельницький, поставлений від царя замість Мазепи, знаходився тоді в Гетьманщині Стор. 325. Коли судилося йому (українському народові) розвитись, то розів’ється він не так, як йому звелять навчені від чужоземців сусіди Кул. VI, 1721. І хоч вони й жили під державою руською за часів Петра Великого, а в своїх розпорядках урядкувалися від гетьманів Стор. 325. — Цей генітив дієвої особи з прийменником від може бути й при дієслівних речівниках на -ння: — Було й не без підучування народу від притиснених чи завидливих попів і ченців благочестивих Кул. VI, 338.

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License