Покажчик відзначених у книзі форм і зворотів

(Числа показують сторінки. Де слово повторюється на двох або на кількох сторінках уряд, там дано числа першої та останньої сторінки; між обома числами є риска.

Слова, що можуть починатися на у- й на в- слід шукати на у-; слова, що можуть мати від- та од- слід шукати на від-.
Покажчик не обіймає собою фразеологічного словничка).

А

а на 184.
а то 181.
а що 64; 184.
а що вже 184.
аби 176177.
аби-де 177.
аби-то 177.
аби-хто 177.
аби-чий 177.
аби-що 177.
аби-як 177.
аби-який 177; 212.
ablativus auctoris 56.
адже 182.
аж 165; 179180.
аж поки 179.
Акузатив 44; 6667; 69; 9799; 101102; 106109; 113124; 126127; 129133; 142146; 190192; 198; 202205; другий акузатив 101104.
Акцентоване слово див. Способи підносити слова у фразі.
але 182; 184.
алеж 182.
ані 201.
ані трохи 198.
article 151.

Б

б(и)53; 58; 83; 173; 184.
ба 183.
багатий 142.
багатитися 112; 134.
багатіти 120.
бачити 120.
без 43; 70.
без нічого 211.
без ніякого 211.
без усього 211.
без усякого 211.
безневинний, -ність 212.
безнемірно 212.
Безпідметові звороти 4548; 5355; 58; 62; 67; 89; 91; 101; 138140; 153.
берегти 105.
бігти 100.
бідкатися 124.
бідний 142.
бідніти 120.
бідувати 125.
більш(е) 145; 183.
більш важко, б. веселий та ин. 144.
більшати 135.
біля 194.
блазнити 133.
близький 142.
близько 194.
бо 174.
болить 113; 117.
боронити 105.
бороти 118.
босем-босісінький 146.
брати 113; 159.
братися 108; 125.
бувало 82.
було 8283.
бути 209.
бути певному 130.

В

важити 125.
величати 104.
верховодити 126.
вибачайте 213.
вибачати, -чити 112; 121; вибачати на слові 130; вибачте 213; вибачаюсь 213.
вибрати між чим 193.
вивідувати 107.
вивчати, -чити, -ся 100; 105.
виглядати 105.
вигнатися 99.
видаватися 97.
видирати 113; 159.
видно 63.
визнавати 103.
вийти 97.
виключно 199.
вимовою 187.
винен 142.
виростати 101.
вирости 97; 99.
вислухати 106.
вистаратися 122.
витирати, -терти 122.
виходитися 97; 99.
виходить 183.
вишукати 107.
вищий ступінь прикметників 144146; 177; 194; 199.
від 56; 110; 145; 194; 196.
від того, як 176.
віддатися 100.
віддячити 112.
відклонитися 112.
відкривати, -крити 210.
відносно 194.
відношення: у відношенню 194; в усіх відношеннях 195.
відомо 63.
відряджати, -дити 136.
відсилати 125.
відчиняти, -нити 210.
він 166.
вірити 121.
вірний 144.
вітати 121.
Вольовий спосіб 41; 59; 8487; 173.
вона 166.
воно 153; 156; 166.
воювати 118.
вузити 133.

Г

Гаданий спосіб 53; 83; 84; 173.
гарний 142.
гарячити 133.
Генітив 6472; 104112; 114; 117; 139; 142; 144146; 160; 192193; 199; 202203; генітив дієвої особи 5657; генітив від речівника залежний 156162; генітив приналежности (gen. possessivus) 150; 156; генітив присудковий 137.
геть 199.
геть-то 199.
геть чисто 199.
глибиною 198.
глумитися 111.
глядіти 105; 124.
голем-голісінький 146.
говорити 119; 123.
головним чином 199.
головно 199.
голодний 142.
голосити 129.
гострий 142.
горнутися 109.
грати 106; 112; 123.
гризтися 130.
гуляти 112.

Д

далеко 199.
далити, ся 134.
дальший 28.
дарма що 176.
даруйте 213.
Датив 46; 49; 106109; 112113; 118; 159; 193; 203; перший датив 4561; 102; другий датив 45; 97; 100102; датив дієвої особи 60; 62; 135; датив приналежности 159.
дбати 111; 120; 124; 129.
Двійне число 154.
де 4344; 80; 132; 137; 152; 173; 193; 200.
де …де 172.
де б …а 179.
де б не 173.
де далі усе178.
де …той 169.
де-небудь 152.
де-не-де 207.
держатися 108.
десь 200.
дехто 92; 169; 174.
деякий 169; 174.
Дієприкметники на -ний, -тий 3338; 5355; дієприкм. російські на -(в)ший(ся) 3033; 41.
Дієприслівники активні на -чи, -вши 3953; 70; -че 39; на -а, -я 4344.
Дієприслівники пасивні на -но, -то 37; 5255.
Дієслівні наростки (суфікси): -и-, -і- 133; 135; -увати 134136; -je 26; -ieren 135; -ир- 135; ѣє/ѣ, ає/а 31.
Дієслівні речівники див. Речівники дієслівні.
Дієслова віддалення 110.
Дієслова з значінням «ушкодити собі» 120.
Дієслова на -ся 25; 45; 5556; 87.
Дієслова непрефіксовані 133.
Дієслова руху 65; 109; 118; 123; 127128.
Дієслова страждання 125.
дізнаватися 106.
дітися 132.
для 7072; 191.
до 108; 112; 121; 193194.
добрити 133.
довжити 133.
доглядати 105.
додержувати, ся 108.
доки 138.
доконечний 212.
дорікати 125.
дороблятися 110.
досить 148.
досконалити, ся 134.
другий 211.
дуже 149.
дужий 142.
думати 119.
дякувати 112.
дякуючи тому, що 175.

Е

Емоціональний відтінок 150; 183; 199.
es (нім.) 153.

Є

Є, єсть 80; 87; 96; 209.

Ж

жадний 142.
жалкувати 121.
жалувати 129.
ждати 105; 121.
ж(е) 182.
женитися 128.
жити з чого, чим 210.
журитися 124; 129.

З

з (зо, із) 89; 111112; 130; 144; 165; 192; 194197; 198; з досвіду 188; з його наказу 188; з соціології (розвідка) 188; з тієї причини 188; з усім тим 183.
за 71; 9699; 103; 105; 108; 111; 119; 123; 129; 131133; 145; 191192; 197; 203; за абеткою 188; за Дарвіном 188; за допомогою чого 195; за його згодою, порадою 188; за його наказом 188; за порядком 188; за програмою 189.
забу(ва)ти, ся 108; 119.
завбільшки 198.
заввишки 198.
завглибшки 198.
завгрубшки 198.
завдавати 106.
завдальшки 198.
завдовжки 198.
завдяки 176.
завидувати 121.
завширшки 198.
зажи(ва)ти 107.
заздрити, ся 121.
заздрісний 142.
зазна(ва)ти 106.
займатися 210.
Займенники 151153; 161163, 166172.
закохатися 129.
закри(ва)ти 210.
замість (щоб) 179.
Заперечні вислови 116118; 145148; 173; 179; 201.
запобігати, -гти 107.
зараз 197.
зачати 58.
зачекати 121.
зачиняти, -нити 210.
збавляти 110.
зброїти, ся 133; 134.
збутися 110.
звати 104.
зватися 97; 99.
звикати, -кнути 121.
згадувати 119.
згідно з 196.
зда(ва)ти, ся 97; 121.
здатний 142.
здобутися 110.
здогадуватися 120.
здоровий 142.
здоровий-здоровенний 146.
Зложена фраза 163167.
Злучник у паратактичних сполученнях 161; 163.
Злучні звороти 168187.
змарніти 112.
змилосердитися 122.
змінитися 112.
зміст: змістом 187; по змісту 187.
знати 63; 95; 112; 119; 132.
знатися 130.
значить 183.
зневіритися 113.
знемагати на силі, на силах 130.
знущатися 111.
зовсім 150.
зоста(ва)тися 9798; 101.
з-перед 196.
з-поміж 196.
зрадити 118.
зрештою 183.
зробитися 97; 135.

И

инколи 174.
инший 172; 211; 212; иншим часом 205.

І

і 58; 161; 184.
і …і 181.
із-між 197.
ік 193; 203.
il 153.
Іменні звороти 8283; 136139.
Інструменталь 103; 105; 107; 110; 118120; 123; 124129; 131; 143; 189; 191196; 204; інструменталь дієвої особи 5456; інстр. знаряддя 56; 128; інстр. місця 127128; інстр. присудковий (предикативний) 93102; 104; інстр. соціятивний 89.
Інфінітив 4749; 5772; 97; 102; 115; 158; 208210; інф. підметовий (суб’єктивний) 57; інф. самостійний 64.
іти 97; 100; 123.

Ї

їхати 97; 123; 127.

Й

його 153.

К

к 193.
казати 106; 121; 123.
кінець-кінцем 197; кінцем 197; на самий кінець 197.
кланятися 112; 125.
клопотатися 124.
кожне, -ний 92.
коли 49; 80; 137; 165; 172; 177; 185; 200.
коли-б 177.
коли-не-коли 207.
коло 194; 197.
командирувати 136.
командувати 136.
конечний 212.
коренити, ся 133; 134.
кортить 113; 117.
которий 168172.
которий… которий 172.
котрий 168172.
кохатися 129130.
коштувати 117.
кпитися 111.
кращати 135.
крізь 197.
крім 179.
куди 43; 80; 153; 185; 193; 200; куди б не 173.
куди далі, то все… 172.
куди-небудь 152.
кудою 127.
кулеподібний 148.

Л

Лаконічність 134; 165; 180.
ласий 142.
ласкавий 142.
левиний 150.
левовий 150.
лежати 97; 100.
лихий 142.
лишатися, -шитися 97; 99.
лічити 208.
Льокатив 71; 129132; 143; 190; 191; 205.
любий 212.
любувати 118.
ляг(а)ти 97; 100; 131.

М

мабуть 200.
малити, ся 134.
мало того 183.
мати, ся 6162; 103; 209.
межи 193.
мертвити 133.
мимо 194.
між 193; між тим 183; між чим вибрати 193.
мова про те мовиться 210.

Н

на 6869; 71; 110; 112; 115; 118123; 125; 130; 132; 142143; 190191; 194; 205; на абетку 188; на адресу 188; на бажання 188; на взір чого 148; на замовлення 188; на його думку 188; на обличчя 187.
на прізвище 188; на розмір 187.
на самий кінець 197.
набігати, -гти 107; 118.
навидіти 117.
навикати 107.
навпроти 203.
навчати, -чити, ся 105; 121; 124.
нагадувати 120; нагадуючи собою що 148.
Наголос 19; 80.
Наголос психічний див. Способи відтінити слово у фразі.
над 111; 122; 145; 195.
надзвичайно 149.
надіятися 105.
називати 104.
називатися 97; 99.
найбільш(е) 145; 199; найбільш характерний 144145.
Найвищий ступінь 145146.
найголовніше 199.
найняти 103.
найнятися 100.
наказати 125.
нападати 118.
напит(ув)ати 108.
Наростки (суфікси) див. Дієслівні нар., Речівникові нар., Прикметникові нар.
насміхатися 111.
насміятися 111.
настановляти, -вити 104.
настачитися 110.
находити 118.
не 84; 102; 116; 173; 179; 201; не вважаючи на те, що… 176; не де, як… 173; не дивлячись на те, що… 176; не мавши 71; не скільки 201; не треба 212; не хто 201; не хто, як… 173; не що 201; не що, як… 173; не як 201; не… як 174; не який 201.
небезпремінно 212.
невідмінний 212.
невідомо 63.
недалеко 194.
незнавидіти 117.
неминучий 212.
ненавидіти 110; 117.
необхідний, -ність 212.
Неповні речення 136137.
Непряма мова 8586.
нехай 86.
нехтувати 118; 124.
низити 133.
ні 201; ні мало 198; ні трохи 198.
ніби 184.
ніж 145.
ніскільки 198.
ніхто 153; 201.
нічого: без нічого 211212.
ніяк 198.
ніякий: без ніякого 211212.
новити 133.
Номінатив 4043; 55; 62; 102; 135136; 167; 196; 203; другий номінатив 92101; присудковий (предикативний) номінатив 40.

О

о(б) 119; 122; 132; 191192; 205.
обирати 103.
обібрати 103.
обличчям 187.
оглядатися 111.
один 182; 212; один і той же 182; один одного, один (одно) в одного, один коло одного, один по одному 211.
однак 183.
одружитися 128.
окрім, окроме 179.
опанувати 118.
ослабити на тілі, на дусі 130.
особистий 213.
особливий 213.
останній 212.
останніми часами 205.
отакий 28.
отже 183.
отож 183.
отой, ота, оте 151.
ототожнювати 134.
оце тепер 197.

П

пакт 213.
палити 130.
пам’ятати 119.
Паратактична будова 61; 136; 160166.
певному бути 130.
перед 193.
передавати 125.
Передминулий час 8283.
перекладати 124.
пересилати 125.
перший кращий 212.
писати 124.
питати, ся 107; 119.
підпомогти 118.
пізнати 112.
після 43: 47; 70; 184.
піти 123.
плакати, ся 121; 129.
пливти 126.
по 47; 48; 70; 71; 112; 123; 129; 132; 187190; 192; 196; по абетці 188; по адресі 188; по бажанню 188; по вимові 187; по Дарвіну 188; по досвіду 188; по його думці 188; по замовленню 188; по його згоді, пораді 188; по його наказу 188; по мислі 190; по мірі того 188; лікар по нервових хворобах 189; по обличчю 187; по понеділках, по п’ятницях 205; по порядку 188; по правді 190; по програмі 189; по прізвищу 188; по розміру 187; по своїй волі 190; розвідка по соціології 188; по тій причині 188; комітет по харчових справах 189; по щирості 190.
побільшати 135.
повірити на слові 130.
поганий 142.
погляд: з того погляду 196.
погодитися 130.
(і) поготів 183.
поетична мова 160; 162; 201; 206.
позаяк 174.
позбутися 110.
поздоровкатися 112.
Позиція (препозитивна, постпозитивна) 41; 63; 141; 147; 152; 158; 162; 169171; 206.
позичати, -чити 108.
показатися 98; 101.
покаятися 130.
поки 138; 179.
покласти 131.
покращати 135.
поміж 193.
по-над 146; 196.
по-під 196.
по-при 194.
порадити 118.
поранити на тілі 130.
порівняння: в порівнянні 194.
порівнюючи з 194.
поруч 193194.
посадити 131.
пос(и)лати 123; 125.
послухати 106.
поставити 131.
(і)потім 183; потім того 184.
похолоднішати 135.
почати 5859.
почекати 121.
почуватися 122; 130.
почути 106.
пошукати 107.
правити 100.
правуватися судом 126.
прекладати 122.
Префікс див. приросток.
при 43; 4748; 69; 71; 192; 197; 205.
приблизно 195.
придивлятися 124.
Прийменники 141; 159; 188197.
прийти 97.
Прикметники 120; 140151; 157159; 160; 201; прикметник самостійний 147.
Прикметникові наростки (суфікси) 147150; -ів, -ова (-ева), -ове (-еве) 150; 156; -ин, -ина, -ине 150; 156; -астий (-ястий) 148; -истий 148; -езний, -енезний, -енний 146; 149; -енький, -всенький 146; 148; -ісінький (-ісенький) 149; -уватий 148; -учий, -ущий (-ючий, -ющий), -ачий, -ащий (-ячий, -ящий) 1828; 35; 38; 41; 149; -мий 18; 33; 3536; -ливий 26; -кий 26; -альний 28; -лий 2933; 35; -ний, -ен(н)ий, -ан(н)ий, -тий 3338; 5355; 79; -подобный, -видный, -образный 147.
Приростки (префікси) від-(од-) 110, до- 109; 115; на— 118; не- 147.
Прислівники 6263; 67; 87; 91; 143; 146; 150; 194; 197201; прислівник у тавтологічних зворотах 126.
приставитися 100.
про 111; 119; 191.
пробачте 213.
прозивати, ся 133.
проміж 193.
пропадати 125.
просити 108.
простити 112.
проте 183.
проти 194; 203.
Пряма мова 84.
Психічний наголос див. Способи відтінити слово у фразі.
пункт 213.
пуститися 60.

Р

радий 144.
радити 118.
радитися 108.
радіти 124.
радуватися 124.
рахувати 208.
Речівникові наростки (суфікси) в словах дієслівного походження -ння, -ття 42; 4749; 64; 6880; 159; нулевий наросток (безнаросткові) 7277; -ка 72; 76; -анка 7677; -анина 78; -ня 79; -ба 19.
решта 212.
рівняючи до 194.
Рід (ніякий) 155156.
річ у тім 210.
рішуче (нічого не знає) 149.
робити 211.
робитися 97; 99.
розбитися 120.
розважитися 111.
роздивлятися, -витися 122.
роздобутися 110.
Розімкнена будова 137.
розказувати 106.
розміром 187.
розпалити 130.
розстаратися 110; 122.
розуміти 103.
розумітися 130.
рости 97; 99.

С

сам, -а, -е 196.
сам-один 211.
саме (тепер) 197.
самий 199; 211.
свербить 113; 117.
свідомий 142.
свіжити 133.
своїти 133.
сидіти 97; 100; сидіти в головах, у ногах 130.
сила: в тім сила 210.
силувати 121.
сильний-силенний 146.
Синоніми 19; 206.
сісти 131.
скалічити на тілі 130.
скільки 44; 138.
скільки б не 173.
скільки… стільки 181.
складати 209.
скоро 178.
скупий 142.
слабий 142.
слабувати 120.
слати 125.
слід (би) було 62.
слідуючий 28.
Слова сполучені, синонімічні та несинонімічні 163; 206208.
Словотвір див. Дієслівні, Прикметникові та Речівникові наростки.
служити 100.
слухати 106.
смерть 199.
сміятися 111.
снитися 100.
собі 196.
співати 106.
сподіватися 105; 121.
Сполучені слова, несинонімічні та синонімічні 163; 206208.
спокоїти 133.
споминати 119.
спомогти 121.
Способи відтінити слово у фразі 138; 141; 147; 151152; 166168; 186; 192200; 207208.
способити 133.
спромогтися 121.
ставати 135.
ставити 103.
ставитися 100.
становити 209.
старатися 110.
стати 5860; 9798; 131; 135.
статися 97.
стебловидний 148.
стерегти 105.
стільки… стільки 181.
стояти 97; 100; стояти в головах, в ногах 130; стояти на воротях 131.
страх 199.
страшенно 149.
Ступінь вищий, найвищий див. Вищий, Найвищий ступінь.
Стягнена будова 137.
Супін 66; 69.
супроти 194.
Сурядний див. Паратактичний.
суть 81.
Суфікси див. Дієслівні, Речівникові та Прикметникові наростки.
сюдою 127.

Т

та 59; 161; 184; 186.
Тавтологічні звороти 126; 147; 178; 207208.
таки 183; 200.
такий же (самий) 182.
такого 200.
такої 200.
там 167; 171.
танцювати 106.
текти 126.
тепер 197.
тим не менше 182.
тим часом 183.
тим, що 175; 196.
тичитися: а що тичиться до… 184.
тільки 173; 178; 179.
тільки… що 179.
тішитися 111.
то 174; 183.
то… а то 181.
то… а це 181.
то то… а то 181.
тоб-то 184.
того, що 175.
тоді 184.
той, та, те 151.
той же (самий) 182.
той, що 172.
тому що 175.
торкатися: а що торкається до 184.
тотожнити 134.
треба 212.
трудитися чим 210.
трудящий 144.
туди 167; 171.
тудою 127.
тужити 129.
турбуватися 124; 129.

У

у (в) 49; 108; 112; 115; 122123; 126; 127; 129130; 132; 144; 159; 198; 202204; 206; у міру того 188; в очу 154; у порядок 188; у тім 182.
убіг(а)ти 110.
уважати 103, 208.
углиб 198.
удатися 97.
удовж 198.
удосконалювати, ся 134.
уживати 107.
узір; на взір чого, взором чого 148.
узяти, ся 58; 103; 108; 113; 125; 132.
уклонятися 112.
уміти 105.
уникати 110.
упасти 131.
урешті-решт 197.
уродитися 97; 99.
усе більше й більше 178.
усіма сторонами 195.
устерегтися 110.
усякий 212.
утікати 110.
утовш 198.
учепитися 108.
учинити 103.
учинитися 97; 99.
учити, ся 105; 124.
ушир 198.
уширшки 198.
уявляти з себе 209.

X

хай 86.
хворий 142.
ховати 132.
ходити 100; 123.
ходить о (про) те 211.
ходімте 87.
холоднішати 135.
хороший 142.
хоч… хоч 181.
хто 152.
хто б не 173.
хто… той 169.
хто… хто 173.
хто-небудь 152.
хтось 152.

Ц

це 153.
цей, ця, це 167.
цими днями 205.
цікавий 142.
цілком 150.
цуратися 110.

Ч

Часові звороти 201205.
часами, часом 128.
чекати 105; 121.
чеплятися 108.
черга: у свою чергу (у свій черк) 196.
через 115; 125; 203.
через те (саме), що 174.
чи 165; 186.
чи… чи 181.
чий 80.
чим раз більший 178.
чим… тим 177.
чим (би)… то (а) 179.
Числівники 8991; 114115; 154155.
чисто 199.
читати 124.
чоловічити 133.
чути 63; 106.
чутися 122; чутися на силі (силах) 130.
чутно 63.

Ш

шириною 198.
ширити 133.
шукати 107.

Щ

щасливити 133.
ще й надто 183.
щедрий 142.
що 43; 65; 80; 136138; 152; 170; 174179; 185186; 199200; 202203.
що… а 181.
що… а то 181.
що б не 173.
що він (вона, воно) 170.
що далі, усе… 178.
що до 64; 184.
що за 199200.
що куди 185186.
що по тому, (як, коли) 179.
що раз більший 178.
що… то 177179.
що чи 185.
що… що 181.
що як 185.
що який 185.
що-небудь 152.
що-понеділка 205.
що-п’ятниці 205.
щоб 57; 65; 70; 138; 176178; 185.
щоб було 63.
щоб чи 185.
щось 152; 156.
щось із 195.

Я

являти собою 209.
як 43; 49; 138; 145; 174; 185; 195; 198.
як би 177.
як би не (було) 173.
як до 176.
як же 174.
як коли, то… 174.
як раз 150.
як… так 181.
як хто, то… 174.
як що 174.
як… як 181.
як, який, то… 174.
який 43; 80; 152; 165; 168170; 185.
який би не 173.
який… який 172.
який-небудь 152; 169.
якийсь 152.
якого 200.
яснити 133.
яти 60.

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License