Від авторки

До 2-го видання

Друге видання «Уваг» багато має проти першого змін: додано уваг на хиби в сучасній літературній мові, а найбільше взято на увагу особливості народньої мови. У зв’язку з цим змінено й розклад матеріялу. Також ближче пояснено певне язикове явище там, де цього вимагає належне його розуміння. Вкінці дано українського фразеологічного словничка з російським покажчиком до нього.

В основі поданого вкінці фразеологічного словничка лежить так званий Грінченківський словник, «Словарь української мови, зібрала редакція журнала «Кіевская старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко». Де в словничку нема вказівок на джерело, там матеріял узято з Грінченківського словника. Російський переклад до українського фразеологічного звороту місцями змінено проти того, що в Грінченка, і здебільшого так, що замість звичайного описового пояснення дано відповідній українському російський фразеологічний зворот. Приклади: замість слова «забыть» при фразеологічних зворотах пустити в непом’ять, пустити в запомин дано російський зворот «предать забвению»; замість «обвинять напрасно» при українському пеню волокти дано «взводить напраслину». Де я не могла дати відповіднього українському російського фразеологічного звороту, там я даю описове пояснення російською мовою; таке описове пояснення не може, розуміється, точно віддати усі відтінки українського вислову. Фразеологічні звороти вибрано й із тих поданих у Грінченківському словнику прикладів, що їм виписувачі не дали уваги. Напр., із прикладу до величність вибрано фразеологічний зворот покладати величність; із прикладу до слова заповідь вибрано фразеологічний зворот чинити заповідь і инш.

До словничка внесено й такі звороти, що в українській мові не становлять у тісному розумінні фразеологічних зворотів, але що їм відповідають російські фразеологічні звороти, напр. спобігти, збігти кого рос. «напасть на кого врасплох». Це зроблено з огляду на характер «Уваг».

Де певний зворот я сама подаю, там у дужках мої ініціяли (О. К.); це стосується і до тих зворотів, що мають обіг у мові, але що до них я не могла навести відповідні літературні джерела.

Друге видання «Уваг», як і перше, читано у Філологічній Секції Всеукраїнської Академії Наук. Членам Секції, що робили свої уваги до цієї праці, складаю свою щиру подяку.

Київ, квітень, 1923 р. О. Курило

До 3-го видання

Використаний для цього видання «Уваг» великий етнографічний, переважно прозовий, матеріял дав мені змогу вказати на досі ще не зачеплені особливості української мови і деталізувати окремі її явища, — цим переважно й одмітне це видання проти попереднього. На увагу взято ті особливості української мови, що вони в російській літературній мові незнані або мало звичні. Окремі язикові явища, — іще в більшій мірі, ніж у 2-му виданні, — докладніше пояснено там, де цього вимагає належна в них орієнтація. Щоб дати змогу орієнтуватися в можливих у літературній мові паралельних синонімічних зворотах, я поряд із широко вживаним зворотом навожу й менш поширений.

Багато матеріялу, що міг би стати до помочи літературній мові, чекає ще свого досліду: через брак часу я неспроможна була використати все те, що повинно б мати місце в «Увагах».

Сказане за фразеологічний словничок у передмові до 2-го видання має силу й для 3-го видання. Фразеологічний словничок збільшено в цьому виданні не на багато. Щоб не розбивати нумерації в словничку, — а це б вимагало нових чисел у російському покажчику,— новий фразеологічний матеріял розміщено не по відповідніх групах, а додано вкінці фразеологічного словника.

Ще зазначаю, що де за той чи инший, українській мові невластивий, зворот сказано, що він пішов з російського відповіднього звороту, там це треба розуміти так, що українська мова взяла його безпосередньо з російської мови, — але це не значить, що даний зворот є питомий російський.

Щоб допомогти користуватися з книжки, укінці дано покажчика відзначених у ній слів і зворотів, як поправних, як і хибних.

Шановному проф. Є. Тимченкові я радо висловлюю тут свою подяку за уваги до цього видання.

Київ, грудень, 1924 р. О. Курило.

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License